O mnie

BLOG O PRAWACH WYNAJMUJĄCEGO

 

Radca prawny Marek Rackiewicz podczas aplikacji pracował w dziale prawnym spółki, administrującej jednym z największych zasobów lokalowych w Poznaniu. Uczestniczył w kilkudziesięciu sprawach sądowych związanych z najmem lokalu (zapłata czynszu, opróżnienie lokalu, odszkodowanie za niedostarczenie lokalu). Obecnie prowadzi własną kancelarię, w której doradza Wynajmującym lokale (właścicielom nieruchomości), a także prowadzi sprawy z szeroko rozumianego prawa cywilnego. Pomaga sformułować prawidłowe umowy najmu, wypowiedzenia i inne dokumenty związane z najmem. Reprezentuje właścicieli w sporach z Najemcami (sprawy sądowe i pozasądowe), a także w sprawach przeciwko gminom, które na mocy wyroku sądu nie dostarczyły lokalu socjalnego byłym lokatorom.